BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN

 

Tên miền .VN

Phí đăng ký (*)(không chịu thuế)
Phí duy trì (**)(không chịu thuế)
Tổng tiền năm đầu
Gia hạn hàng năm
.vn 200.000đ 350.000đ 770.000đ 460.000đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200.000đ 250.000đ 670.000đ 360.000đ
.gov.vn
Chủ thể phải là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký
| .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền địa giới hành chính .vn: .vinhphuc.vn | .phutho.vn
120.000đ 150.000đ 490.000đ 260.000đ
.vn có 1 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. 200.000đ 40.000.000đ 40.420.000đ 40.110.000đ
.vn có 2 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. 200.000đ 10.000.000đ 10.420.000đ 10.110.000đ
.name.vn 
Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet
30.000đ 30.000đ 82.000đ 52.000đ
Tên miền Tiếng Việt 0đ 20.000đ 42.000đ 42.000đ

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

Tên miền Quốc tế

Phí khởi tạo
Phí đăng ký
Phí duy trì /năm
.com 239.000đ
299.000đ
299.000đ
.asia 98.000đ
350.000đ
350.000đ
.net 269.000đ
299.000đ
319.000đ
.info 69.000đ
370.000đ
370.000đ
.link 270.000đ 270.000đ
.club 29.000đ
360.000đ
360.000đ
.pw 40.000đ
475.000đ
475.000đ
.xyz 28.000đ
285.000đ
285.000đ
.click 245.000đ 245.000đ
.work 19.000đ
170.000đ
215.000đ
.top 39.000đ
278.000đ
278.000đ
.site 23.000đ
770.000đ
770.000đ
.online 23.000đ
790.000đ
790.000đ
.tech 90.000đ
1.350.000đ
1.350.000đ
.shop 159.000đ
890.000đ
890.000đ
.org.uk,.me.uk 200.000đ 200.000đ
.nagoya,.yokohama,.jp.net,.tokyo 245.000đ 265.000đ
.net.idn,.com.idn 245.000đ 245.000đ
.us 268.000đ 268.000đ
.okinawa 270.000đ 270.000đ
.onl,.pictures 285.000đ 315.000đ
.org 299.000đ 339.000đ
.jpn.com,.in.net 300.000đ 300.000đ
.biz 305.000đ 370.000đ
.tel 338.000đ 338.000đ
.cloud 340.000đ 340.000đ
.vip 345.000đ 345.000đ
.pro 355.000đ 375.000đ
.be 400.000đ 400.000đ
.kim,.pink,.blue,.red 440.000đ 440.000đ
.com.co,.nom.co,.net.co 445.000đ 445.000đ
.ninja,.rip 445.000đ 445.000đ
.fun 450.000đ 450.000đ
.mobi 455.000đ 455.000đ
.report,.city,.website,.reisen 473.000đ 473.000đ
.space 475.000đ 475.000đ
.gratis 480.000đ 480.000đ
.rocks,.futbol 495.000đ 495.000đ
.company, .agency, .supply, .center, .supplies, .exposed,.education, .international, .support, .email, .solutions, .photos, .management, .institute, .systems, .tips, .schule, .network, .business, .football, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .photography, .directory, .technology, .today 540.000đ 540.000đ
.dance 545.000đ 545.000đ
.in 560.000đ 560.000đ
.video,.band 575.000đ 575.000đ
.eu

bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU

595.000đ 595.000đ
.name 599.000đ 599.000đ
.pics,.help,.me,.co 600.000đ 600.000đ
.win 665.000đ 665.000đ
.webcam,.trade,.beer,.country 685.000đ 685.000đ
.bz 690.000đ 690.000đ
.ws 698.000đ 698.000đ
.works,.photo,.media,.digital,.cash, .care,.associates,.toys,.gift,.construction, .plumbing, .singles, .domains, .computer, .academy, .estate, .contractors,.land,.kitchen,.guru, .shoes, .training, .enterprises, .builders, .vacations, .bike,.clothing,.bargains 720.000đ 720.000đ
.coffee 720.000đ 720.000đ
.soy,.fishing,.church,.bid,.rodeo,
.fish,.vodka,.nyc,.cooking,.horse
735.000đ 735.000đ
.id 770.000đ 770.000đ
.yoga, .vet,.rentals,.republican,.engineer, .party,.army,.market,.casa,.rehab, .science, .uno, .wtf, .immo, .forsale, .airforce,.cc,.sarl,.direct,.surf, .world,.kaufen,.deals,.auction,.discount, .fitness, .software, .life, .guide, .gifts, .farm,.community,.tools,.industries,.parts, .accountant, .date, .review, .faith, .download, .racing,.loan,.cards,.productions,.cheap, .pub,.boutique,.solar,.lol,.watch, .zone, .florist, .properties, .events, .house, .express,.chat,.style,.cab,.garden, .glass, .exchange, .gripe, .fashion, .wedding, .catering, .foundation, .school, .repair, .social, .cool, .fit, .plus, .democrat, .immobilien, .consulting, .moda, .gives, .sale, .money 770.000đ 770.000đ
.attorney 1.005.000đ 1055.000đ
.kiwi,.buzz 835.000đ 835.000đ
.town,.services,.fail,.limited,.vision 835.000đ 835.000đ
.tattoo 870.000đ 900.000đ
.ski 880.000đ 900.000đ
.la 880.000đ 880.000đ
.rest 900.000đ 900.000đ
.ru.com, .us.com, .uk.com, .se.net,.hu.com, .se.com, .ae.org, .cn.com, .de.com, .eu.com, .gb.net, .gr.com, .sa.com, .no.com, .qc.com, .kr.com, .uk.net, .ar.com 900.000đ 900.000đ
.mortgage 900.000đ 900.000đ
.tv 935.000đ 730.000đ
.vc 940.000đ 940.000đ
.org.tw,.com.tw 975.000đ 975.000đ
.tw 975.000đ 975.000đ
.marketing 975.000đ 975.000đ
.ink,.wiki 1.000.000đ 1.000.000đ
.cn 1.015.000đ 1.015.000đ
.cleaning 1.040.000đ 1.040.000đ
.black 1.090.000đ 1.090.000đ
.sexy 1.120.000đ 1.120.000đ
.mn 1.120.000đ 1.120.000đ
.poker 1.140.000đ 1.140.000đ
.store 1.150.000đ 1.150.000đ
.vegas 1.155.000đ 1.200.000đ
.camera,.holiday,.dating,.codes,.partners, .bingo,.tours,.apartments,.furniture,.maison, .condos, .tienda, .ventures, .holdings, .diamonds, .voyage,.camp,.cruises,.expert,.golf, .tennis, .flights, .memorial, .legal, .villas, .healthcare, .claims, .restaurant, .university, .lease, .tax, .surgery, .fund, .clinic, .dental, .pizza,.viajes,.engineering,.financial,.finance, .coach,.capital,.delivery,.insure 1.195.000đ 1.195.000đ
.limo,.recipes,.careers 1.195.000đ 1.195.000đ
.cz 1.220.000đ 1.220.000đ
.mx 1.320.000đ 1.320.000đ
.christmas 1.380.000đ 1.400.000đ
.green 1.435.000đ 1.435.000đ
.jp,.co.jp 1.550.000đ 1.750.000đ
.ac 1.630.000đ 1.630.000đ
.hn 1.730.000đ 1.730.000đ
.so,.br.com,.gb.com,.za.com,.uy.com 1.770.000đ 1.770.000đ
.com.sg,.sg 1.770.000đ 1.770.000đ
.bar,.cricket 1.835.000đ 1.835.000đ
.press,.global 1.920.000đ 1.920.000đ
.am 1.940.000đ 1.940.000đ
.fm 2.420.000đ 2.420.000đ
.adult,.loans,.host,.investments,.energy, .reise,.gold,.porn,.credit,.best, .accountants,.tires 2.480.000đ 2.480.000đ
.ceo 2.485.000đ 2.485.000đ
.xxx 2.620.000đ 2.620.000đ
.sc 2.620.000đ 2.620.000đ
.cm 2.830.000đ 2.830.000đ
.guitars,.property,.hiphop,.blackfriday,.audio,
.diet,.flowers
2.850.000đ 2.850.000đ
.casino 3.570.000đ 3.570.000đ
.creditcard 3.630.000đ 3.630.000đ
.hiv

Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS

4.275.000đ 4.275.000đ
.juegos,.hosting 8.700.000đ 8.700.000đ
.rich 62.200.000đ 62.200.000đ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%