7 WEBSITE HỌC BRANDING MIỄN PHÍ MÀ KHÔNG AI NÓI VỚI BẠN

Bạn đang muốn học xây dựng thương hiệu (Branding) hay cập nhật tin tức về những Branding campain nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Vậy thì nhân thời gian phải ở nhà nhiều, hãy tận dụng ngay 8 website miễn phí dưới đây để “bồi dưỡng” kiến thức về Branding cho mình nhé!

Các Website tiếng Anh

1. Sticky Brand

Là 1 𝐛𝐥𝐨𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜, các bài viết trên Sticky Brand thường giải thích các 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 về branding (chiến lược, thông điệp, khác biệt hóa thương hiệu…), rất phù hợp với người mới bắt đầu. Tuy phong cách bài viết ngắn gọn nhưng vô cùng hữu dụng bởi có sự lồng ghép giữa kiến thức, kinh nghiệm lẫn ví dụ thực tế.

2. Campaign

Là 1 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜, ở Campaign, bạn có thể cập nhập tất cả những 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 mới nhất về branding, các agency lớn hay những 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 về branding hay, sáng tạo và cả các 𝐜𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 trên toàn thế giới. Dù bạn là một marketer hay một chủ doanh nghiệp đi chăng nữa, đừng quên luôn cập nhập tin tức và xu hướng thế giới nhé!

3. Branding Strategy Insider

Branding Strategy Insider là 1 Website lâu đời chuyên chia sẻ về các 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 branding được viết bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành. Chính vì vậy, các chủ đề trên Branding Strategy Insider được đ𝐚̀𝐨 𝐬𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 hơn so với phần đông các Website khác, phù hợp cho những bạn muốn 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 hơn về branding. Đồng thời, kiến thức từng bài cũng được giải thích rất chi tiết.

4. World Branding Forum

World Branding Forum cũng là 1 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜. Tuy vậy, mở rộng hơn so với Campaign, World Branding Forum có đầy đủ tin tức về 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠, phù hợp với những ai muốn cập nhập tin tức 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́𝐭 trên toàn thế giới.

Các Website tiếng Việt

5. Brands Việt Nam

Không còn xa lạ với cộng đồng Việt Nam, Brands Vietnam sẽ là 1 Website lớn, đem đến cho bạn những 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 tại Việt Nam, các bài viết 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 hay phân tích về các 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 sáng tạo (Việt Nam và Thế Giới).

6. Tomorrow Marketers

Cũng là một Website được đông đảo cộng đồng marketer Việt Nam biết tới, Tomorrow Marketers thường có những bài đăng về đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚, 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐭𝐢𝐩𝐬… 𝐯𝐞̂̀ 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, vô cùng phù hợp với những bạn 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮.

7. ThiCao

Là một trong những Agency lớn về Branding tại Việt Nam, trên Website của ThiCao hội tụ rất nhiều 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐢́𝐚 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 của Branding như sức khỏe thương hiệu (Brand Health), nhận thức thương hiệu (Brand Health), thương hiệu cảm xúc (Emotional Branding)…

Bài viết của ThiCao thường 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐢 hơn, có cả những bài từ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 như định nghĩa đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 như chiến lược, giúp các bạn nắm được rõ và sâu kiến thức.

MĐ Team